Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Nhập văn bản trong Vertu TiMục nhập bàn phím vertu

Để mở bàn phím màn hình cảm ứng, chạm vào hộp mục nhập văn bản. Để nhập văn bản, chạm vào các ký tự trên bàn phím. Bàn phím được hiển thị trong định dạng nhập văn bản bản ngữ của nước bạn, ví dụ như

Qwerty, trong cả hai kiểu dựng đứng và nằm ngang. Điện thoại vertu

Mẹo hay: Bạn có thể cảm thấy dễ dàng hơn khi dùng bàn phím kiểu nằm ngang. Diện tích màn hình bàn phím được mở rộng thêm gia, sử dụng dễ hơn.

Giao diện soạn thảo văn bản gồm hộp văn bản, phím shift, bàn phím số và biểu tượng, dấu cách, xóa.
Cắt, sao chép và dán văn bản

Chạm vào văn bản cần cắt, sao chép và giữ văn bản để chọn nó.. Các nhãn đánh dấu viền của văn bản đã chọn. Kéo những thẻ này để chọn văn bản bạn muốn và sau đó chạm vào các biểu tượng ở phía trên của màn hình để cắt, sao chép hoặc dán phần chọn của bạn. Trong hiển thị nằm ngang, chạm vào Chỉnh sửa để xem các tùy chọn.

Đoán trước văn bản nhập vertu chính hãng

Đoán trước văn bản nhập là dựa trên từ điển gắn trong theo đó bạn có thể thêm các từ mới. Tính năng này

không có sẵn trong mọi ngôn ngữ mà chỉ hoạt động theo mặc định. Khi bạn bắt đầu nhập một từ, điện
thoại của bạn gợi ý những từ tiềm năng để chọn. Khi từ đúng được hiển thị, chạm vào từ đó. Nếu từ đó

không có trong từ điển, điện thoại gợi ý một từ khác từ từ điển đó. Để thêm từ mới vào từ điển, chạm vào

từ bạn đã gõ. vertu Signature
Từ điển
Để xem ngôn ngữ, chạm vào Ứng dụng > Cài đặt > Ngôn ngữ & nhập > Từ điển cá nhân.
Chạm vào + để thêm từ vào từ điển.
Thay đổi ngôn ngữ bàn phím
Để thay đổi ngôn ngữ trên bàn phím, chạm vào Ứng dụng > Cài đặt > Ngôn ngữ & nhập
chọn tùy chọn khác từ CÁC PHƯƠNG PHÁP & NHẬP BẰNG BÀN PHÍM.

Lưu ý: Các tùy chọn bàn phím hiện có sẽ thay đổi tùy thuộc lựa chọn ngôn ngữ mà bạn chọn lựa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét